دو سال است در وزارت نفت نشسته ایم سینه می زنیم!

129
09 آذر 1394

واقعیت های تکان دهنده ی استخراج و صادرات نفت و گاز کشور در برنامه ثریا


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x