روایت کلاس معرفت با گفتار محمد سلوکی

محمد سلوکی مجری تلویزیون در قالب برنامه پایگاه عشق، ماجرای کلاس‌ معرفت را روایت کرد.