نوحه‌خوانی حاج اصغر زنجانی به مناسبت اربعین حسینی در حضور مقام معظم رهبری

نوحه خوانی حاج اصغر زنجانی به مناسبت اربعین حسینی در حضور مقام معظم رهبری را می بینیم.