نوحه‌خوانی حاج اصغر زنجانی به مناسبت اربعین حسینی در حضور مقام معظم رهبری

206
09 آذر 1394

نوحه خوانی حاج اصغر زنجانی به مناسبت اربعین حسینی در حضور مقام معظم رهبری را می بینیم.

فیلمنوحهخوانیحاج اصغر زنجانیاربعین حسینیمقام معظم رهبریرهبری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x