جلسه دوم اموزش برنامه نویسی اندروید www.goodha.ir

جلسه دوم اموزش برنامه نویسی اندروید www.goodha.ir

اموزش برنامه نویسی اندرید با زبان برنامه نویسی قدرتمند جاوا
دوستانی که میخواهد زبان برنامه نویسی اندروید را یاد بگیرند
میتونند به لینک های اموزشی زیر مراجعه نماینند

جلسه اول http://goodha.ir/?p=2658
جلسه دوم http://goodha.ir/?p=2664
جلسه سوم http://goodha.ir/?p=2668
جلسه چهارم http://goodha.ir/?p=2672
جلسه پنجم http://goodha.ir/?p=2677
جلسه ششم http://goodha.ir/?p=2687
جلسه هفتم http://goodha.ir/?p=2692
جلسه هشتم http://goodha.ir/?p=2696
جلسه نهم http://goodha.ir/?p=2707
جلسه دهم http://goodha.ir/?p=2711
جلسه یازدهم http://goodha.ir/?p=2728
جلسه دوازدهم http://goodha.ir/?p=2729
راستی دوستان این پستو شیر کنین تا دوستان و افراد دیگه ای که خوهان یادگیری ساخت اپلیکیشن موبایل هستند به دستشون برسه