تغییر باورهای مردم مهم ترین هدف امروز دشمن است

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و مدیران رسانه ی ملی و اعضای شورای نظارت بر صداوسیما با تبیین اهداف «جنگ نرمِ برنامه ریزی شده، گسترده و همه جانبه ی نظامِ سلطه با جمهوری اسلامی» تغییر باورهای مردم را مهم ترین هدف این جنگ پیچیده خواندند.