لحظه پرتاب و اصابت به هدف جدیدترین موشک بالستیک ایران

موشک دوربرد عماد، نسل جدید موشک های بالستیک ساخت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران با موفقیت آزمایش شد.

نظامیموشک دوربرد عمادموشک عمادموشک بالستیک ایرانوزارت دفاع جمهوری اسلامی ایرانقدرت نظامی ایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x