لحظه پرتاب و اصابت به هدف جدیدترین موشک بالستیک ایران

موشک دوربرد عماد، نسل جدید موشک های بالستیک ساخت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران با موفقیت آزمایش شد.