همایش شیرخوارگان حسینی (ع) در مصلی بزرگ تهران

مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) و همایش شیرخوارگان حسینی(ع) همزمان با سه هزار و 500 نقطه ایران و جهان، در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.