عملکرد مرکز فرهنگی هنری پارپیرار در حوزه اقوام ایران (جشنواره‌ها)

مرکز فرهنگی هنری پارپیرار یکی از پرکارترین مراکز فرهنگی سالهای اخیر در برنامه‌های فرهنگی و به ویژه برگزاری جشنواره های گوناگون پیرامون اقوام ایران بوده است.
در این کلیپ شاهد خلاصه ای از برنامه های این جشنواره ها می‌باشیم.
آدرس سایت مرکز فرهنگی هنری پارپیرار: http://www.parpirar.org/ ب
برای خرید اینترنتی محصولات این مرکز به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
http://beeptunes.com/publish