آموزش فناوری های نوین :آشپزخانه لیان

آشپز لیان یک آشپزخانه کاملا" اتوماتیک و هوشمند می باشد و برای پخت آش و انواع خورشتها برای کاروانهای زیارتی و ..... مناسب میباشد و انواع خورشتها قابل طبخ است ویک دستگاهی است که مشابهت خارجی ندارد و فقط باید مواد اولیه را طبق برنامه ای که به آن می دهند غذا آماده و خود دستگاه به شخص خبر می دهد که غذا آماده است.