تحویل خودروهای ایران خودرو به مشتریان

خان کرمی مدیر فروش ایران خودرو از تحویل خودرو به مشتریان خبر داد.