سید احمد خاتمی:عربستان تمام مشکل جهان اسلام است

آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران به دو رویداد مربوط به عربستان سعودی اشاره کرد و افزود: یکی از این رویدادها، صدور حکم اعدام آیت الله شیخ «نمر باقر نمر» است.