سید احمد خاتمی:عربستان تمام مشکل جهان اسلام است

160
07 آذر 1394

آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران به دو رویداد مربوط به عربستان سعودی اشاره کرد و افزود: یکی از این رویدادها، صدور حکم اعدام آیت الله شیخ «نمر باقر نمر» است.

فیلمسید احمد خاتمیجهان اسلامال سعودعربستانوهابیت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x