تعطیلی مترو شیراز یک روز بعداز افتتاح توسط معاون اول رئیس جمهور

229
07 آذر 1394

مترو شیراز در سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به استان فارس توسط وی افتتاح شد، اما یک روز بعد از این مراسم دوباره مترو تعطیل شده است!!!

فیلمتعطیلیمترو شیرازرئیس جمهورمعاون اول رئیس جمهورشیراز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x