بی احترامی دیپلماتیک به ایران

141
07 آذر 1394

بی احترامی از نوع ادب دیپلماتیک به ایران

فیلم1214ایراندیپلماتیکامریکا5 1

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x