اعترافات BBCفارسی به اشتباهات آمریکا در منطقه و نقش مهم ایران

حالا دیگر برخی از رسانه‌هایی که همواره در خدمت غرب و امیال سیاستمداران آن هستند، نمی‌توانند واقعیت‌ها و اشتباهاتی را که غربی‌ها در ارتباط با تروریست‌ها مرتکب شده‌اند را نادیده بگیرند.