مستند ارباب سرگرمی - اهداف پنهان والت دیزنی

«ارباب سرگرمی» درصدد معرفی و نقد کمپانی‌های بزرگ فیلمسازی با موضوع تفریح و سرگرمی است که از شبکه افق سیما پخش شد.