طنز: فتوای روش نوشیدن آب توسط خلیفه ی داعش

127
07 آذر 1394

از آنجا که فتواوای مزحک و احمقانه بسیاری از مفتی های تکفیری صادر شده است،هیچ بعید نیست که بزودی چنین فتوایی هم از تکفیریهای دین نشناس صادر شود!!

فیلمداعشنوشیدن آبطنزتکفیریها

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x