فیلم منتشر نشده از مراسم حنابندان رزمنده‌ها در شب عملیات

شب عملیات را شب رسیدن به معشوق و عشق بازی در ره او می پندارند...