مصاحبه اختصاصی با عسکر آقایی معروف به آخوند چینی

مصاحبه اختصاصی با عسکر آقایی معروف به آخوند چینی در مورد وضعیت مذهب شیعه در کشور بزرگ چین

فیلممصاحبه اختصاصیعسکر آقاییآخوند چینیاخوند انگلیسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x