پلورالیسم فرهنگی برای حفظ قدرت در دست قدرت طلبان

114
07 آذر 1394

گفتاری ارزشمند از استاد رحیم پور ازغدی پیرامون لیبرالیسم فرهنگی موجود در جامعه

فیلماستاد رحیم پورپلورالیسم فرهنگیقدرت طلبانتروریستداعشاستاد رحیم پور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x