فرازنامه 13 - کلیپ توصیه های مهم رهبر انقلاب به هیئت های عزاداری

قسمت سیزدهم فرازنامه - بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیئت رزمندگان اسلام