نظر شما درباره حامد زمانی چیست؟

نظر استاد رائفی درباره خواننده ارزشی حامد زمانی و نقویان، کروبی و احمدی نژاد