کمک تسلیحاتی مدعیان مبارزه با تروریست به تروریست های محاصره شده داعش

101
07 آذر 1394

کمک تسلیحاتی مدعیان مبارزه با تروریست به تروریست های محاصره شده داعش

فیلمتروریستداعشالقاعدهتسلیحاتیعراق

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x