28 تعهد ایران به غرب

198
07 آذر 1394

بیان نا گفته های توافقنامه ژنو و بیست و هشت تعهدی که غرب از دولت روحانی گرفت

فیلمغرب28 تعهد ایرانایرانتوافقامریکا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x