تیزر رو در رو با شیطان2( تیزر)

به گزارس مستضعفین تی وی بخش سوم مستندهای سه گانه ثریا در رابطه با نیروی دریایی سپاه امروز به روی آنتن شبکه یک می رود.