تحقیر ناوهای آمریکایی در خلیج فارس

146
07 آذر 1394

سردار فدوی در برنامه ثریا که به موضوع حماسه شهدای خلیج فارس می پرداخت عنوان کرد، امروز ناوهای آمریکایی در خلیج فارس در موضع انفعالی و دفاعی هستند نه موضع اقتدار، و ما به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس گفتیم هرکس که بخواهد در آبهای بین المللی خلیج فارس تردد کند باید به زبان فارسی صحبت کند، و الان در هر ناو آمریکایی نیروی فارسی زبان حضور دارد!

فیلمناوهای آمریکاییخلیج فارسشهداعربستانال سعود

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x