رای قاطع عدم اعتماد مجلس به وزیر علوم پیشنهادی

100
07 آذر 1394

بخشایش می گوید: دولت با نمایندگان مجلس تعامل خوبی ندارد و علیرغم اینکه می گوید لجبازی با مجلس نداریم، اما عملا شاهد لجبازی های دولت با مجلس هستیم.

فیلمعلوم پیشنهادیوزیرمجلسدولتروحانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x