چه شد که حسین تنها ماند؟(قسمت هشتم از ویژه نامه نبض روضه)

502
07 آذر 1394

بیانات رهبر انقلاب پیرامون خواص و عوام اهل حق و تعریف دقیق ایشان از این تقسیم بندی و سپس چگونگی ارتقا از عوام به خواص و همچنین اینکه وظیفه خواص درتشخیص صحنه درگیری حق و باطل...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x