موشن گرافیک کودک و خنجر

موشن گرافیک زیبای «کودک و خنجر» که به بررسی وضعیت کودکان فلسطینی از آغاز اشغال فلسطین به دست رژیم صهیونیستی تا کنون می پردازد...