اثبات ولایت مطلقه فقیه در 5 دقیقه

توضیحات مختصر و مفید استاد رحیم پورازغدی پیرامون اثبات ولایت مطلقه فقیه .