گندم ری...(قسمت نهم از ویژه نامه نبض روضه)

182
07 آذر 1394

رپدرش سعد بن ابی وقاص از سرداران صدر اسلام بود.او در زمان نوجوانیدر فتح عراق حضور داشت.در زمان ری وعده حکومت ری فرماندهی سپاهی را برعهده بگیرد که در دهم محرم حادثه عاشورا را رقم زد.

فیلمگندم ریصدر اسلامفتح عراقحکومت ریکربلا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x