استاد طائب پاسخ روحانی را داد ...

سخنان مهم استاد طائب پیرامون مذاکرات امام حسین و جمله «کربلا درس مذاکره است»