مجمع لج خیز مصلحت نظام؟؟؟

295
07 آذر 1394

مجمع تشخیص قانونی را به تصویب رساند که انتخاب رئیس بانک مرکزی را به دولت برگرداند.این قانون پیش از این و در زمان محمود احمدی نژاد توسط مجلس و سپس مجمع رد شده بود.حال تحلیل گران با این سوال مواجه هستند که لج بازی اساس مصوبه قبل مجمع شده بود؟

فیلممصلحت نظامرئیس بانک مرکزیمجلساحمدی نژادروحانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x