روزنه 136 ، مدافعان اسیدپاش مدعی شدند!

160
07 آذر 1394

گزارش خبری روزنه 136 با موضوع: موج سواری رسان های زنجیره ای بر جنایت اسیدپاشی

فیلمروزنه 136اسیدپاشاسیدپاشیگزارش خبری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x