مقتل خوانی و اشک مبلغ سعودی در عزای امام حسین(ع)

درحالي که شيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي اعظم سعودي امسال نيز مانند هر سال مردم را به روزه گرفتن در روز عاشورا سفارش کرد و يزيد را حاکم اسلامي مشروع دانست و از اقدام او در به شهادت رساندن امام حسين عليه السلام و ياران آن حضرت حمايت کرد، يک کليپ ويدئويي از شيخ سعدالبريک يکي از مفتيان و مبلغان سرشناس وهابي سعودي منتشر شده است که در يکي از مساجد عربستان و در حضور جمع زيادي از مردم، بخشي از مقتل امام حسين(ع) را مي‌خواند و اشک از چشمان او جاري مي‌شود. او هنگام بيان فجايع لحظه به شهادت رسيدن امام حسين عليه السلام به قاتلين و همراهي کنندگان در قتل امام حسين لعنت مي‌فرستد. اين ماجرا نشان مي‌دهد شيوخ وهابي هر قدر براي تحريف واقعيت‌هاي قيام امام حسين(ع) تلاش کنند، قادر نخواهند بود مانع نفوذ اين واقعيت‌ها در جان و روح مردم و حتي علماي وهابي شوند. پيشنهاد مي‌شود سيماي جمهوري اسلامي در کنار پخش کردن صحنه‌هاي عزاداري‌هاي شيعيان، اين قبيل رويدادها را نيز پخش کند.