سخنان استاد رائفی پور راجع به دخانیات

این کلیپ مربوط به قسمتی از سخنرانی استاد رائفی پور در رابطه با دخانیات میباشد.

فیلمسخنان استاد رائفی پوردانلود سخنرانیسخنرانی استاد رائفی پورسخنرانیدخانیات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x