سخنان استاد رائفی پور راجع به دخانیات

124
07 آذر 1394

این کلیپ مربوط به قسمتی از سخنرانی استاد رائفی پور در رابطه با دخانیات میباشد.

فیلمسخنان استاد رائفی پوردانلود سخنرانیسخنرانی استاد رائفی پورسخنرانیدخانیات

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x