سخنرانی حاج سعید قاسمی ، عاشورای 93 یادمان فکه

سخنرانی حاج سعید قاسمی ، عاشورای 93 یادمان فکه
سعید قاسمی دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت ایران است و همچنین استاد معماری دانشگاه شهید رجایی نیز می‌باشد.

فعال فرهنگی سیاسی ایرانی و از فرماندهان جنگ ایران و عراق است.[۱] او بارها از محمود احمدی نژاد حمایت کرده‌است.