کشتار عزاداران حسینی در حسینیه شهر الحساء عربستان

کشتار عزاداران حسینی در حسینیه شهر الحساء عربستان توسط وهابیون سعودی
شهرستان احساء یکی از بزرگترین شهرستان‌های کشور عربستان است. مساحت تقریبی این استان در حدود ۵۳۶٬۰۰۰ کیلومتر مربع است، که تقریباً یک‌چهارم مساحت کشور در بر می‌گیرد.