واحد تند حماسی ، هيهات منا الذلة‌

حاج ابوذر بیوکافی ، واحد تند حماسی - هیهات منا الذله… ؛ محرم ۱۳۹۳

تا که آتش فشان گُر بگیره
کافیه گوشه چشم رهبر
میکنیم چون که با خاک یکسان
ما تل آویو و حیفا رو آخر