سخنرانی حاج سعید قاسمی ، شب عاشورا 93 یادمان هویزه

سخنرانی حاج سعید قاسمی ، شب عاشورا 93 یادمان هویزه