استقبال سوال برانگیز غربی ها دربرگزاری مراسم عزاداری امام حسین

استقبال سوال برانگیز غربی ها در برگزاری مراسم عزاداری امام حسین و توضیحات حجت الاسلام حاج سید مسعود معصومی معاون سابق مرکز اسلامی هامبورگ