سوال جالب امام از رهبر انقلاب و آقای هاشمی

162
07 آذر 1394

یک تاملی کردند ایشون و پرسیدند از آمریکا میترسید؟ گفتیم نه..گفتند پس بروید اقدام کنید...

فیلمرهبر انقلابقای هاشمیم هرفسنجانی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x