مستند شور و شعور حسینی

در سالهای اخیر بدعت ها و آسیب هایی به مقوله مداحی وارد شده است که یکی از دلایل رشد و نمو این آسیبها عدم عمل به فریضه واجب امر به معروف از جانب مستمعین می باشد. در این مستند به این موضوع پرداخته شده است. دیدن این کلیپ را به همه دوستان توصیه می کنم.