استاد عباسی از جنگ جدید می گوید

218
07 آذر 1394

مبانی قدرت نرم و جنگ نرم و ارتباط آنها با ولایت الهی

فیلماستاد عباسیسخنرانیسخنرانی استاد عباسیکلیپسخنرانی تصویری استاد عباسی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x