استاد عباسی از جنگ جدید می گوید

358
07 آذر 1394

مبانی قدرت نرم و جنگ نرم و ارتباط آنها با ولایت الهی


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x