قمه که بر فرق شیعه فرو می آید(استاد رائفی پور)

185
07 آذر 1394

سخنان استاد رائفی پور پیرامون مضرات قمه زنی برای مذهب شیعه در انظار رسانه ها و نقش آن در شیعه هراسی

فیلمفرق شیعهاستاد رائفی پورسخنرانیدانلود سخنرانیدانلود سخنرانی استاد رائفی پور

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x