حاج محمود : امان نامه شمر دست اوباما و ۱+۵ است

در خانه‌ای که یک بزرگ‌تر است، مانند پدر و مادر، آن خانه‌ای به سلامت زندگی می‌کندکه بچه‌ها بیشتر حرف بزرگ‌تر را گوش می‌کنند به دلیل آنکه که بزرگتر‌ها تجربه زیادی دارند البته ممکن است از ده مورد از دستورات دو مورد نیز مشکل داشته باشد و چون همه آن‌ها را هم انجام می‌دهند بزرگ‌تر می‌گوید که باید ایرادهای احتمالی را هم برطرف کرد زیرا آن (جوان) به آن‌ها اعتماد کرده است، حال نگاه خود را جامع‌تر کنیم و وارد جامعه بشویم و در جامعه فردی هست که عاقل‌تر و دانا‌تر است، فقیه است و مشکل را می‌داند و بیشتر می‌شود به او اعتماد کرد تا شخص دیگری و مورد دیگر جایی می‌رسیم که ولی حاضر و ولی معصوم وجود دارد و به همین دلیل اگر مردم درک کنند که کلام معصوم-رفتار معصوم- دستور معصوم عین عبادت و عین عقلانیت است از ایشان استفاده می‌کنند و جان سالم از خطرات و موانع به در می‌برند و اگر بدانند کسی که ولایت را بر عهده دارد، عقلش می‌رسد نگاهش نافذ است حواسش جمع است و تمام موضوعات را دردنیا رصد می‌کند و با توجه به مشکلاتی که در دنیا است تصمیم می‌گیردو مردم نیز از تمام بحران‌ها به راحتی رد خواهند شد به خاطر همین ما از عاشورا درس و عبرت می‌گیریم همانند یزیدیان که آن‌ها نیز از عاشورا درس گرفته‌اند.