بیسوادی زنان ایرانی یا بیسوادی صدای آمریکا؟ سوتی جالب خبری

521
07 آذر 1394

به گفته شبکه ماهواره ای صدای آمریکا "دو سوم زنان ایرانی" بی سواد هستند، این در حالی است که خبر اصلی حاکی از این است که "دو سوم بیسوادان ایرانی" را زن ها تشکیل می دهند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x