مستند همه همزمان

مستند "همه همزمان" کاری از شبکه اول سیما و به موضوع تحريم در مذاكرات هسته‌ ای پرداخته است .