امام حسین رو دیگه سیاسی نکن

219
07 آذر 1394

داستان جالبی از قمه زن هایی که اعتقاد داشتند نباید امام حسین را سیاسی کرد.این قطعه تاریخی را استاد رحیم پور ازغدی نقل کرده اند.

فیلمامام حسینسیاسیدولتروحانیظریف

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x