تقدیم به روح بلند شهید حسن طهرانی مقدم: زهرای بابا

195
07 آذر 1394

زهرا کوچک ترین دختر حاج حسن است که آنروز پنج ساله بود. در خانه شهید طهرانی مقدم زهرا از خاطرات شیرینش با پدر می‌گوید. نقاشی‌هایش همه پر شده از پدر.

فیلمشهید حسن طهرانی مقدمموشکمحل شهادت شهید حسن طهرانی مقدمبالستیکنظامی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x