فیلم پرواز آر کیو 170 ایرانی

فیلم پرواز هواپیمای ایرانی بدون سرنشین RQ170 منتشر شد.